Cuzco bratіv Grіmm: cleft baptized (audio fairy)

Lived sobі zhіnka іz svoєyu donkoyu, i LUVs at neї beautiful city, i grew up on that gorodі cabbage. Ale povadivsya tudi bunny i goes to Zimmi poїv usyu cabbage. Axis i Kazhe mother dontsі:

 - Ydi city i prozheni bunny.

 The I Kazhe dіvchina bunny:

 - Get out, Get out, bunnies, and іnakshe minute so all the cabbage poїsi!

 A bunny їy i Kazhe:

 - Dіvchino, ydi syudi, sіday to mene to miy rabbit tail i Zi poїdemo me in the cleft hatinku.

 A dіvchina not pogodzhuєtsya. Another day to come Bunny znov i їst cabbage. Kazhe mother dontsі:

 - Ydi city i prozheni bunny.

 Kazhe dіvchina bunny:

 - PN PN, bunnies, so ti all the cabbages poїsi!

 A bunny Kazhe:

 - Dіvchino, ydi syudi, sіday to mene to rabbit tail i Zi poїdemo time in my cleft hatinku.

 A dіvchina not pogodzhuєtsya. Coming bunny third day i їst cabbage. The axis of the second mother Kazhe svoїy dontsі:

 - Ydi city that prozheni bunny.

 Dіvchina Kazhe:

 - PN PN, bunnies, so ti all the cabbages poїsi!

 A bunny їy Kazhe:

 - Dіvchino, ydi syudi, sіday to mene to rabbit tail i Zi poїdemo me in my cleft hatinku.

 Sіla dіvchina on rabbit tail - i povіz її bunny far away in his hatinku. Kazhe vіn dіvchinі:

 - Well, now Navara zelenoї cabbage i millet, and I pіdu invite guests to our Wedding.

 Axis zіbralisya OAO All gostі vesіlnі. (A hto boule they gostі? I Tobi rozpovіm tse, yak meni rozpovіdala about those іnsha Lyudin: boule there usіlyakі zaytsі; Raven CCB zamіst priest dwellers obvіnchati young, fox - for the clerk and vіvtar LUVs pid samoyu raydugoyu).

 Ale dіvchina zasmutilasya scho bula Sered won them herself-samіsіnka.

 And here comes the i Kazhe bunny:

 - Vіdkriysya, vіdchinisya, gulyayut gostі vesіlnі!

 A baptized movchit i cry. Bunny pіshov; potіm come znov i Kazhe:

 - Vіdkriysya, vіdchinisya, їsti hochut gostі vesіlnі!

 And all baptized movchit i cry. Bunny vіdhodit znov znov i come i Kazhe:

 - Vіdkriysya, vіdchinisya, gostі vesіlnі vzhe zachekalisya!

 A baptized movchit, i Bunny іde. Zroby Won todі of Solomy opudalo along Yogo in his cloth, gave into the hands of Yomou opolonik i landed up to the cauldron of millet, and she pіshla to materі.

 Coming znov bunny i Kazhe:

 - Vіdkriysya, vіdchinisya - vіdchinyaє dverі i yak hit opudalo on golovі, - in fact the first cap of the head having run. Pobachiv bunny Tse scho yogo not baptized, i pіshov PRSPs.